• HOTLINE: 01275 111 777

Căn hộ dịch vụ

11 Triệu/tháng Căn hộ dịch vụ
10 Triệu/tháng Căn hộ dịch vụ
10.5 Triệu VND/tháng Căn hộ dịch vụ
12 Triệu VND/tháng Căn hộ dịch vụ
10.5 triệu / tháng Căn hộ dịch vụ
7 triệu/tháng Căn hộ dịch vụ