• 37.5m2 – 1 Phòng Ngủ – 1WC: Bán giá 620 Triệu đồng
  • 39m2 – 1 Phòng Ngủ – 1 WC: Bán giá từ 700 Triệu đồng
  • 53.1m2 – 2 Phòng Ngủ – 2 WC: Bán giá 900 Triệu đồng
  • 62.16m2 – 2 Phòng Ngủ – 2 WC: Bán giá 1.1 Tỷ đồng
  • 63m2 – 2 Phòng Ngủ – 2 WC: Bán giá 1.25 Tỷ đồng