• HOTLINE: 08196 44444

Căn hộ dịch vụ

8,5tr/th Sản phẩm cho thuê
7 tr/th Sản phẩm cho thuê
7.5 tr/th Sản phẩm cho thuê
9tr/th Sản phẩm cho thuê
8 tr/th Căn hộ dịch vụ
6.5 triệu Căn hộ dịch vụ
7.5 triệu Căn hộ dịch vụ
6.5 triệu Căn hộ dịch vụ
7 triệu Sản phẩm cho thuê
35tr/tháng Sản phẩm cho thuê
9tr/tháng Sản phẩm cho thuê
11 Triệu/tháng Căn hộ dịch vụ
Trang 1/212