Cho thuê căn hộ Thanh Bình Plaza

Căn hộ cho thuê nội thất tùy theo yêu cầu khách hàng. Tiện ích, vị trí tốt, can ho Thanh Binh Plaza Biên Hòa: Nằm trên mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám. Tổng hợp đầy đủ căn hộ Thanh Bình Plaza cho thuê.

8TR Cho thuê căn hộ Thanh Bình Plaza
7tr Sản phẩm cho thuê
8TR Sản phẩm cho thuê
7.5tr/th Sản phẩm cho thuê
8tr/th Sản phẩm cho thuê
6.5 tr/th Sản phẩm cho thuê
10tr/th Cho thuê căn hộ Thanh Bình
12tr/th Sản phẩm cho thuê
8tr/th Sản phẩm cho thuê
7.5tr/th Cho thuê căn hộ Thanh Bình Plaza
7tr/th Sản phẩm cho thuê
9tr/th Sản phẩm cho thuê