Cập nhật tiến độ dự án Văn Hoa Villas ngày 13/03/2021