05 tỷ  (Giá chính chủ ). Pháp lý đầy đủ

1,05 tỷ Sản phẩm bán