1 tỷ  (Giá chính chủ ). Pháp lý đầy đủ

2,1 tỷ Sản phẩm bán