Bán căn hộ Thanh Bình Plaza

1.7 tỷ Cho thuê căn hộ Thanh Bình Plaza
1.4 tỷ Bán căn hộ Thanh Bình Plaza
1.43 tỷ Bán căn hộ Thanh Bình Plaza
2.2 tỷ Bán căn hộ Thanh Bình Plaza
1.8 tỷ Bán căn hộ Thanh Bình Plaza