can ho bien hoa cho thue

10 Triệu/tháng Cho thuê căn hộ Amber Court Biên hòa
10 Triệu/tháng Căn hộ dịch vụ
10.5 Triệu VND/tháng Căn hộ dịch vụ
10.5 Triệu đồng/tháng Cho thuê
15 triệu/tháng Cho thuê
15 triệu/tháng Cho thuê