khu căn hộ vip đã có sổ đỏ

3,2 tỷ Sản phẩm bán
2,95 tỷ Sản phẩm bán