rõ ràng

2,1 tỷ Bán Đất Nền
1,05 tỷ Bán Đất Nền
1,3 tỷ Bán Đất Nền