Thanh Bình Plaza

1.4 tỷ Bán căn hộ Thanh Bình Plaza
1.43 tỷ Bán căn hộ Thanh Bình Plaza
2.2 tỷ Bán căn hộ Thanh Bình Plaza